Iesnieguma veidlapa

Iesnieguma veidlapa - projekta izklāsts (Project Outline)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projektu sagatavošanas fonda pieteikuma veidlapa (Project Preparation Facility)

1.pielikuma veidlapa

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekta iesnieguma veidlapa (Final project proposal)

1.pielikuma veidlapa - Detalizēts budžets 

2.pielikuma veidlapa - Loģiskā matrica

In English