Pārskatu veidlapas

Projekta starpposma pārskata veidlapas (Project Interim Report) - iesniedzama tikai par 1.pusgadu:

Veidlapa Tehniskās Palīdzības Fondam (aktualizēta 18.06.2014.)

Veidlapa individuālajam projektam "Tehniskā Palīdzība Finanšu Pārskatu Sagatavošanā" (aktualizēta 18.06.2014.)

Veidlapa pārējiem projektiem (aktualizēta 18.06.2014.)

Līdzekļu pieprasījuma veidlapas (Reimbursement Request):

Veidlapa individuālajam projektam "Tehniskā Palīdzība Finanšu Pārskatu Sagatavošanā" (aktualizēta 18.06.2014.)

Veidlapa pārējiem projektiem (aktualizēta 18.06.2014.)

Vadlīnijas Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļu pieprasījuma (Reimbursement Request) un projekta starpposma pārskata (Project Interim Report) sagatavošanai (aktualizētas 25.06.2014.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekta gada pārskata veidlapas (Annual Project Report):

No 2014.gada apvienota 2.pusgada starpposma un gada pārskata iesniegšana. Jaunās veidlapas jāizmanto sākot ar 2014.gadu (t.sk. starpposma pārskata par periodu 01.07.2013.-31.12.2013. un gada pārskata par 2013.gadu sagatavošanai).

Veidlapa Tehniskās Palīdzības Fondam (aktualizēta 18.06.2014.)

Veidlapa individuālajam projektam "Tehniskā Palīdzība Finanšu Pārskatu Sagatavošanā" (aktualizēta 18.06.2014.)

Veidlapa pārējiem projektiem (aktualizēta 18.06.2014.)

Vadlīnijas Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļu pieprasījuma (Reimbursement Request) un projekta apvienotā otrā pusgada starpposma pārskata (Project Interim Report) un gada pārskata (Annual Project Report) sagatavošanai (aktualizētas 25.06.2014.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekta grozījumu pieprasījuma veidlapa

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekta noslēguma veidlapa (Project Completion Report) (19.06.2014.)

Vadlīnijas Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta noslēguma pārskata (Project Completion Report) sagatavošanai (aktualizētas 09.04.2015.)

In English