Dokumenti

Ietvarlīgums Latvijas Republikas valdības un Šveices konfederācijas padomes starpā (20.12.2007)

1. pielikums: Konceptuālā struktūra (ar grozījumiem 10.08.2009., 12.07.2010., 06.06.2011.) (angļu valodā)

2. pielikums: Noteikumi un procedūras (ar grozījumiem 12.07.2010.) (angļu valodā)

3. pielikums: Grantu shēmu, Projekta sagatavošanas fonda, Tehniskās palīdzības fonda un Stipendiju fonda noteikumi un procedūras

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LR normatīvie akti

Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likums

2009.gada 31.marta MK noteikumi Nr.273 „Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības nodrošināšanas kārtība”

2010.gada 23.marta MK noteikumi Nr.286 „Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums"

2011.gada 6.septembra MK noteikumi Nr.698 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un grantiem Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Mikrokreditēšanas programma" ietvaros"

2012.gada 17.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.62 "Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vadības komiteja

Sastāvs 

Reglaments

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gada pārskati

Gada pārskats 2007. - 2009.

Gada pārskats 2009. - 2010.

Gada pārskats 2010. - 2011.

Gada pārskats 2011. - 2012.

Gada pārskats 2012. - 2013.

Gada pārskats 2013. - 2014.

Gada pārskats 2014. - 2015.

Gada pārskats 2015. - 2016.

Gada pārskats 2016. - 2017.

Noslēguma ziņojums

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Citi dokumenti

Latvijas un Šveices sadarbības programmā 2017.gadā nav plānots veikt sistēmas auditu.

Īstenošanas līguma paraugs par individuālā projekta/programmas/grantu shēmas īstenošanu

In English