Kontakti

Vadošā iestāde:

Ministrija

Vārds, uzvārds

       Struktūrvienība, amats

Tālrunis

E-pasts

Finanšu ministrija

Diāna Bremšmite

ES fondu uzraudzības departamenta EEZ, Norvēģijas un Šveices projektu uzraudzības nodaļas vecākā eksperte

67083978

Diana.Bremsmite@fm.gov.lv

 Finanšu ministrija

Diāna Āboliņa

ES fondu uzraudzības departamenta EEZ, Norvēģijas un Šveices projektu uzraudzības nodaļas vadītāja

67095422

Diana.Abolina@fm.gov.lv

 

Projektu ieviesēju kontaktpersonas:

 Projekts

Projekta ieviesējs/ atbildīgā nozares ministrija

Vārds, uzvārds

Struktūrvienība, amats

Tālrunis

E-pasts

Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolnieku pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus

un

Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Mārtiņš Rinčs

 Direktora vietnieks

 67079005

 Martins.Rincs@vraa.gov.lv

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Solvita Ciganska

Attīstības instrumentu departamenta Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļas vadītāja

67026547

Solvita.Ciganska@varam.gov.lv

Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Daina Sproģe

Direktore

67213202

Daina.Sproge@jaunatne.gov.lv

Dita  Usāre

Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas vadītāja

67358063

 Dita.Usare@jaunatne.gov.lv

Izglītības  un  zinātnes ministrija

Gunta Arāja

Valsts sekretāra vietniece - Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore

 67047875

 Gunta.Araja@izm.gov.lv


Tiesu modernizācija Latvijā

Tiesu administrācija

Jorens Liopa

Projektu vadības un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja p.i.

 

67063807

Jorens.Liopa@ta.gov.lv

Tieslietu ministrija

Inta Remese

Projektu departamenta Eiropas Savienības fondu nodaļas vadītāja

67036853

Inta.Remese@tm.gov.lv 

Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā

Valsts vides dienests

Anna Pinka

Uzraudzības departamenta projektu vadītāja

67084311

Anna.Pinka@vvd.gov.lv

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Solvita Ciganska

Attīstības instrumentu departamenta Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļas vadītāja

67026547

Solvita.Ciganska@varam.gov.lv

Tehniskā palīdzība finanšu pārskatu sagatavošanā 

Finanšu  ministrija

Jana Salmiņa

VSV nodokļu administrēšanas un ēnu ekonomikas apkarošanas jaut.

67095517

Jana.Salmina@fm.gov.lv 

Mikrokreditēšanas programma

AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"

Kaspars Simkevičs

Programmu attīstības departamenta Projektu vadītājs

67774263

Kaspars.Simkevics@altum.lv

Stipendiju fonds

un

Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā

  

Valsts izglītības attīstības aģentūra

  

Irīna Stoļarova

 

Vadības un ārējās sadarbības departamenta Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas vadītāja

 

67785424


 

Irina.Stolarova@viaa.gov.lv


Izglītības  un  zinātnes ministrija

Evi Vīka

Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta Eksperte

67047707

Evi.Vika@izm.gov.lv

 

Īpašie asignējumi:

Nosaukums

Starpniek-institūcija

Vārds, uzvārds

Struktūrvienība, amats

Tālrunis

E-pasts

Nevalstisko organizāciju (NVO) fonds

Sabiedrības integrācijas fonds

Alda Sebre

Projektu  nodaļas vadītāja

67078204

Alda.Sebre@sif.lv

Tehniskās palīdzības fonds

Finanšu  ministrija

Nataļja Lipina

Finanšu un darbības nodrošinājuma departamenta Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas nodaļas vadītājas vietniece

 67083865

Natalja.Lipina@fm.gov.lv

In English