Apstiprinātie projekti

Informācija par Latvijas un Šveices sadarbības programmas īstenošanu

Šveices kompetentās iestādes apstiprināja 6 individuālos projektus, 1 programmu, 3 grantu shēmas, 1 tehniskās palīdzības, t.sk., projektu sagatavošanas fonda projektu par visu Latvijai pieejamo finansējumu, t.i., 100% apmērā. Līdz 13.06.2017. tika pabeigta visu 12 projektu īstenošana:

 1. "Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolnieku pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus";

 2. "Projektu sagatavošanas fonds";

 3. "NVO fonds"; 

 4. "Tiesu modernizācija Latvijā";

 5. "Mikrokreditēšanas programma";

 6. "Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs";

 7.  "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā";

 8.  "Stipendiju fonds";

 9. "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos";

 10. "Tehniskā palīdzība finanšu pārskatu sagatavošanā";

 11.  "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija  - Sarkandaugavas teritorijā";

 12.  "Tehniskās palīdzības fonds".

 

Šveices programmas saņemtās atmaksas no donorvalsts (milj., CHF):

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dubultā finansējuma riska izvērtēšana

Lai institūcijām un iestādēm būtu pieejama informācija par projektiem dubultā finansējuma riska izvērtēšanai, norādām publiski pieejamo informāciju par Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros apstiprinātajiem individuālajiem projektiem, kā arī programmām un grantu shēmām un to ietvaros apstiprinātajiem apakšprojektiem vai komponentprojektiem šādā griezumā:

 • nosaukums

 • finansējuma saņēmējs

 • projekta apstiprināšanas datums un projekta ilgums 

 • projekta finansējuma apmērs

 • projekta mērķis

 • projekta īstenošanas vieta. 

Latvijas un Šveices sadarbības programmas projektu saraksts 

In English