Vadlīnijas

Projekta pārskatu sagatavošanas vadlīnijas

Noslēguma pārskatam (Project Completion Report), aktualizētas 09.04.2015.

Apvienotā starpposma un gada pārskatam (Annual Project Report), aktualizētas 25.06.2014.

1.pusgada starpposma pārskatam (Project Interim Report) un līdzekļu pieprasījumam (Reimbursement Request), aktualizētas 25.06.2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Šveices kompetento iestāžu vadlīnijas

Neatbilstību vadlīnijas (angļu valodā) (no 07.03.2012., grozījumi no 11.05.2012.)

Projekta iesnieguma sagatavošanas nosacījumi (angļu valodā)

Vadības izmaksu nosacījumi

Publicitātes vadlīnijas (no 01.02.2013.); Informatīvās plāksnes (Commemorative plaque) paraugs (05.02.2015.)

Latvijas-Šveices sadarbības programmas logo (no 01.02.2013.)

Projekta līmeņa pārskatu sniegšanas vadlīnijas (projekts) (24.09.2009.)

Avansa maksājumu vadlīnijas (no 08.07.2009.)

Programmas vadlīnijas (no 12.12.2008.)

Saņēmējvalsts līmeņa pārskatu sniegšanas, uzraudzības un kontroles vadlīnijas (angļu valodā) (papildinātas 20.09.2012.)

In English