Prezentācijas

Gada sanāksmes prezentācija

2017.gada 31.maija Vadošās iestādes gada sanāksmes prezentācija .

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gada sanāksmju prezentācijas

 2016.gada 21.aprīļa gada sanāksmes prezentācijas:

        Vadošās iestādes

        Valsts vides dienesta

        Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas un grāmatvedības politikas departamenta

        Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības attīstības aģentūras

        Šveices programmas ārējāis izvērtējums (Šveices kompetento iestāžu)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gada sanāksmju prezentācijas

2015.gada 25.marta gada sanāksmes prezentācijas:

Vadošās iestādes

Valsts vides dienesta

Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas un grāmatvedības politikas departamenta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014.gada 20.maija gada sanāksmes prezentācijas:

Vadošās iestādes

Valsts vides dienesta

Valsts izglītības un attīstības aģentūras

Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas un grāmatvedības politikas departamenta

Valsts reģionālās attīstības aģentūras

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013.gada 25.aprīļa gada sanāksmes prezentācijas:

Vadošās iestādes prezentācija

Tiesu modernizācijas projekta prezentācija

Mikrokreditēšanas programmas prezentācija

Tehniskā palīdzība finanšu pārskatu sagatavošanā

Uzraudzība un izvērtējums (Šveices kompetento iestāžu prezentācija)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012.gada 24.aprīļa gada sanāksmes prezentācijas

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011.gada 28.aprīļa gada sanāksmes prezentācijas

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Citas prezentācijas

8.-9.09.2016. darba seminārs Baltijas valstu vadošajām iestādēm:

Projektu progress 2016.gadā un darba plāns tālākam periodam:

Latvija

Lietuva

Igaunija

Šveices puses prezentācijas:

Šveices programmas uzraudzība un programmas noslēguma pārskats

Šveices programmas rezultātu apkopojums

 ___________________________________________________________________________________________________________

27.-28.08.2015. darba seminārs Baltijas valstu vadošajām iestādēm:

Projektu progress 2015.gadā un darba plāns tālākam periodam:

Latvija

Lietuva

Igaunija

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.-2.10.2014. darba seminārs Baltijas valstu vadošajām iestādēm:

Projektu progress 2014.gadā un darba plāns tālākam periodam:

Latvija

Lietuva

Igaunija

Šveices puses prezentācija:

Projekta noslēgums

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.-6.09.2013. darba seminārs Baltijas valstu vadošajām iestādēm:

Projektu progress 2013.gadā un darba plāns tālākam periodam:

Latvija

Lietuva

Igaunija

Šveices puses prezentācijas:

Šveices programmas uzraudzības sistēma

Iepirkumu plānošana infrastruktūras projektiem

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.-21.09.2012. seminārs Šveicē "No finansējuma piešķīruma līdz ieviešanai":

Šveices sadarbības programmas projektu uzraudzība 2012.-2017.

Iepirkumu procedūras Šveices sadarbības programmas projektos

Šveices ieguldījums – pāreja no projektu līgumu slēgšanas uz projektu ieviešanas fāzi

Iepirkumu prasības, Šveices ieguldījuma vispārējie mērķi, indikatori un rezultāti